Borsa treball

AVÍS: Trans*Baix Power no té cap relació amb els anunciants, ni amb el contingut de les ofertes. Només traslladem aquí les que arriben a les nostres mans

Recepcionista – auxiliar administrativ@

Fundació Salud y Comunidad

Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . ) Temporal (12 mesos) vinculat a la convocatòria de Treball i Formació 2021  Data d’incorporació : Novembre 2021

Horari/Torn: Dilluns a dijous de (8.30 o 9)-14h i de 14.30-(17 o 17.30h) 
Divendres de 9-15h

Retribució: 1212.87€ mensuals x 12 pagues – Detall Oferta