Revista Trans*BaixPower

La nostra idea es públicar una revista electrònica descargable, en PDF, i també en paper amb una periodicitat bimensual i de 24-36 pàgines cadascuna.

Es tractaria de proporcionar la informació que potser pels grans mitjans no tenen interés, i amb el nostre particular punt de vista com membres d’un col·lectiu, el trans*, que ha sofert i encara sofreix una discriminació que en podriem dir secular.

Trans*Baix Power - la revista

Número 11
Març-Maig 2024

TBP-11 Portada

Número 10TransBaixPower Núm. 10

Número 9

Número 8
Abril-Maig 2023

Número 7

Número 6

Número 5

TransBaixpower num.5 Marc 2022

Número 4

TransBaix Power- num.4 (2022 Gener)

Número 3

núm. 2
núm. 1