CNDC

(Pàgina en construcció)

Participem del CNDC (Consell Nacional de la Dona de Catalunya) que en aquest moment està en una etapa de remodelació dels seus estatuts per tenir millor capacitat d’actuació en les finalitats del Consell.

Aquests entitat es un organisme independent que depen presupostàriament de la Generalitat de Catalunya, igual que d’altres Consells, com el de la Joventut.

A l’actualitat hi va la Natàlia Parés. Si vols contactar amb ella pots fer-ho via el formulari de contacte d’aquest web.