Què fem?

(Pàgina en construcció)

Intentem millorar l’estatus de les persones trans així com millorar la comprensió que el conjunt de la societat, les nostres institucions, pero també els nostres veins del Baix, tenen al voltant de les temàtiques Trans.

Donem xerrades a escoles, fem actes públics, participem en organitzacions públiques enfocades a la participació de veins i ONGs, divulguem la temàtica trans als mitjams de comunicació. Estudiem i reflexionem sobre temes d’interés de la societat i del col·lectiu LGBT+. Ens reunim amb representants politics, sindicals i socials per tal de fer avançar la legislació, atenció de necessitats i serveïs del col·lectiu trans, etc.

Darrerament editem una revista electrónica que pots descarregar d’aquest web i tenim molts d’altres projectes que creiem interessants en camí i que només requereixen el concurs de més gent.

Si tens alguna idea per fer o vols participar en una activitat existent, t’esperem!