La Importància de Ser

Petita reflexió personal

Diuen que la importància de ser està en l’essència i en la realitat d’un mateix. Si mirem al nostre
voltant veurem que hi ha tantes realitats com persones, infants, joves adults, ancians, tots
diferents.

Estem envoltats d’una gran diversitat, i orgulloses diem que la riquesa de la nostra societat rau en
aquesta diversitat.

Diversitat, Llibertat i Respecte, paraules que han d’anar unides, per tal que cada un de nosaltres
pugui exercir plenament el dret a ser, la importància de ser un mateix, de mostrar­se al mon tal i
com és, es sent i es vol mostrar.

Els nostres barris, les nostres escoles, instituts, son una mostra d’aquesta diversitat que ens
envolta.

El nens i nenes son en essència éssers que venen al mon sense cap perjudici, sense cap
complex. Som els adults qui els fem partícips i els mostrem la intolerància els perjudicis, la
exclusió.

Els darrers anys les polítiques educatives han donat un tomb i s’han obert a noves maneres
d’ensenyar i aprendre, han inclòs la diversitat sexual i de gènere en el seu currículum i de moltesmaneres en seu dia a dia.

Parlem amb els i les joves i veiem com es relacionen sense donar importància a les diferències
entre ells i elles.

El fet d’aquesta obertura dels centres educatius ha estat i es cabdal, poder aprendre i conèixer
les diferents realitats, des de la igualtat, el respecte i la llibertat.

Encara hi ha molta feina per fer, cal avançar mes, aconseguir la simbiosi amb les famílies, amb
l’entorn, amb les administracions. Perquè l’escola, l’institut son importants, però també ho és
l’entorn on ens movem cada dia.

Llegim els diaris i veiem les notícies, i ens adonem que hi ha una part molt gran de la societat,
que malgrat la feina i la lluita del nostre dia a dia, cada cop compartida per mes sectors de la
nostra societat , encara rebutja part d’aquest diversitat, que no la accepta, que no la respecta,
que no la reconeix.

Hem d’educar, sí, però també cal donar visibilitat a referents per als nostres joves, cal crear i
promoure espais de trobada diversos en molts àmbits de la nostra societat, en cultura, en
educació, en treball. Espais de confluència, de debat, de creativitat, espais per acompanyar als
nostres infants, joves, on puguin aprendre a ser.

Tenim la responsabilitat de donar a les noves generacions un mon millor del que nosaltres hem
trobar. I això també inclou un mon mes respectuós, mes obert, lliure de violències, lliure de
intolerància. Un mon on la importància de ser pugui ser expressada sense pors, sense perjudicis,
en llibertat i amb respecte.

Susana Canet Ignés