Tere Rodriguez

  • El refugi d’animals exòtics sense polítiques públiques, agonitza (TBP nr. 2)