Lluís Mijoler Martínez

  • No a l’apliació de l’aeroport, sí a un baix llobregat equilibrat, sí a una Barcelona innovadora (TBP nr. 2)