La importància de l’acollida d’entitas LGBTIQ+ als equipaments municipals

La Importància de l’acollida d’entitats LGTBIQ+ als equipaments municipals

S’entén per Centre Cívic un espai dirigit a la ciutadania on es presta servei tant a nivell personal
com a entitats per impulsar activitats que tinguin per objectiu un desenvolupament social, lúdic i
cultural, és per això que no podia tenir més sentit que l’entitat Trans*BaixPower & Roses de Sant Feliu disposes d’un espai al Centre Cívic les Tovalloles per consolidar la seva seu social i també poder desenvolupar les seves activitats de manera efectiva.

Des del Centre Cívic les Tovalloles entenem la importancia que té acollir entitats LGTBIQ+ a un
equipament municipal per tal de donar visibilitat a aquestes davant la ciutadania i també per
fomentar el treball en xarxa amb la resta d’entitats residents.

Segons un qüestionari realitzat per el pla de diversitat sexual i de gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat 2020­2024, de cada 372 persones del Baix Llobregat 132 s’identifiquen com a persones LGTBIQ+, per tant és important poder donar resposta a la diversitat del territori i participar de manera activa en la realització d’esdeveniments amb un objectiu de transformació social.

Estem molt contents de que Trans*BaixPower formi part de la familia del Centre Cívic Les Tovalloles i de ben segur que la seva pressencia al equipament donará molts bons fruits, volem agraïr el esforç i la dedicació amb la que treballen i desitjem poder seguir veient com creixen.

Javier Serradilla Berman

Coordinador del Centre Cívic Les Tovalloles