Una Pandèmia Oblidada

El 5 de juny es van complir quaranta anys dels primers casos de la síndrome de la Immunodeficiència
Adquirida (SIDA). Com els primers casos que es van diagnosticar eren HSH (homes que tenien sexe amb homes) es va anomenar, inicialment, el càncer gai.

Posteriorment es fan infectar dones trans que exercien la prostitució, les persones drogodependents i les hemofíliques, aquestes últimes sense càrregues morals, sinó com a víctimes d’aquells colꞏlectius, que a priori, aniríem a l’infern.

Quaranta anys després i amb una condició més crònica, però no menys estigmatitzadora, les persones
que vivim amb el VIH, sí que vivim, no som portadores, tan de debò poguéssim treure i posar el VIH com
si es tractés d’una bossa, ni tampoc som VIH+ o seropositives, ni que només fóssim el virus, NO. Avui dia, encara rebem rebuig i discriminació, tant a l’àmbit laboral com al social, moltes persones encara tenen la creença que som persones contagioses, que només amb mirar podem transmetre el virus, MENTIDA. El VIH no es contagia, es transmet, no és una grip.

Fa molts anys que intentant conèixer el motiu d’aquesta desinformació, amb un coneixement de la
pandèmia de la SIDA tant dels vuitanta…

Doncs és molt fàcil, els governs, uns més que altres, han seguit mantenint la falꞏlàcia de què el virus del
VIH és degut a certes pràctiques, poc decents, per part de persones amb una moral discutible. Aquestes
persones són els gais, les prostitutes, les dones trans i les persones que consumeixen drogues. Aquest fet fa que tota persona heteronormativa cregui que té total immunitat davant al VIH, fent així, que els casos d’infecció pel virus no deixi de créixer, seguint culpabilitzant a aquests colꞏlectius i, alhora, fent que no s’aturi la cadena de transmissió.

Sé, de forma ferma, què és molt necessària una bona educació en salut sexual, i què s’ha de trencar amb els mites vinculats amb el VIH des d’edats primerenques.

Una bona manera de trenca amb l’estigma és que es difongui, arreu, l’estudi on s’ha demostrat que tota
persona que viu amb el VIH i té una bona adherència al tractament antiretroviral, no pot transmetre el
virus.

Què quedi clar que no som una bomba de rellotgeria, que avui dia les persones que vivim amb el VIH, si
estem en tractament, només podem transmetre amor, ja que INDETECTABLE és igual a INTRANSMISSIBLE.

Iván Herrador.